Assemblea General Ordinària

La Junta Directiva de l’Associació Cultural Orfeó Badaloní, en reunió de 3 de febrer de 2018, i de conformitat amb el que preveu l’article 11 dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària que se celebrarà al local social del carrer Enric Borràs 19-21, el proper dia 18 de març de 2018.

A les 10.30h recollida i lectura de l’acta de la darrera Assemblea i tota la documentació vinculada a l’Assemblea d’enguany.

A les 11h Inici de l’Assemblea, amb el següent Ordre del dia:

Primera part

1- Benvinguda.

2- Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s’escau.

3 – Presentació de l’estat de comptes a 31 de desembre de 2017.

4 – Informe soci/econòmic.

5 – Resum d’activitats realitzades pels àmbits culturals.

6 – Informació dels responsables de les àrees.

7 – Precs i preguntes

Segona part

1 – Paraules del President.

2.- Votació i elecció de nou President/a.

2 – Presentació dels components de la Junta Directiva.

3 – Sol·licitud del President/a a l’Assemblea per poder signar documents

mercantils i subvencions públiques.

4 – Paraules del nou President/a.