LABORATORI TEATRAL

Laboratori d’investigació teatral on, de manera individual o colectiva,  els participants podran enriquir les seves competències, habilitats i experiència a través de la implementació, la confrontació i la fusió amb altres tècniques (dansa, música, cant, arts plàstiques, etc.) en un marc obert  de interrelació, recerca y transferència, desenvolupant  un sentit  crític i objectiu a la capacitat de gestió col·lectiva.

Està  adreçat  a actors i actrius experimentats en la interpretació.

  • Durada: Indefinida
  • 1 sessió de 3 hores setmanals
  • Places limitades
  • Muntatge d’un espectacle