EDUQUEM CANTANT

Eduquem Cantant és una activitat didàctica i musical adreçada a famílies amb nadons o infants fins a 3 anys.

La finalitat d’aquesta activitat és, d’una banda, la d’oferir als pares i mares tot un ventall de jocs musicals, cantarelles i moixaines, -coneguts amb el nom de Jocs de Falda-, que serviran per transmetre al nadó el seu afecte, captar la seva atenció, reforçar el vincle progenitor-infant i establir el primer esglaó de comunicació a través del gest, el joc i la paraula.

D’altra banda, la d’oferir un espai de diàleg-consulta, en un entorn familiar i distens, on els pares puguin obtenir resposta i orientació a tots aquells dubtes o incerteses que afecten la relació individualitzada nen/a-adult durant els seus primers anys de vida.

Per tal d’assolir aquestes dues finalitats, Eduquem Cantant s’estructura en dues sessions mensuals, una teòrica on es convida només als pares i mares i on es generarà aquest diàleg amb l’educador, i una sessió pràctica on progenitors i infants participaran i aprendran els Jocs de Falda.

Les sessions teòriques i pràctiques són independents les unes de les altres, de manera que no es força a assistir a les dues, si no és possible, tot i que és altament recomanable. A les sessions hi poden assistir tots els membres de la família que ho desitgin: mare, pare, germanet/a, avis…

A més, podeu escollir anar només a aquelles sessions que us interessi, tot i que a quantes més pugueu anar, més enriquidora i profitosa us serà l’activitat.

  • INSCRIPCIÓ: Tancada
  • Duració de l'activitat: Reinici cada mes
  • Dia i horari d'assaig: A convenir
  • Lloc d'Assaig: Espai Marina (C/ Marina 48, Badalona)
  • Direcció: Jordi Torner
  • Adreçat a: Famílies amb nadons o infants fins a 3 anys